Czym jest koparko ładowarka?

Istnieje wiele maszyn i urządzeń budowlanych. Ich ogromne zróżnicowanie pozwala na dobór maszyn według potrzeb oraz według charakteru wykonywanej pracy. Wśród maszyn do prowadzenie robót ziemnych najpopularniejsze są koparko-ładowarki.

Głównym zadaniem koparko-ładowarki w trackie prac ziemnych jest oddzielanie urobku od gruntu, oraz przenoszenie go na wyznaczone w tym celu składowisko bądź też na określony środek transportu. Do innych zadań koparko-ładowarek może należeć również przeładunek materiału sypkiego jak na przykład pisaku. Dzięki sojowej funkcjonalności koparko-ładowarki stosowane są w różnych rodzajach prac ziemnych, budowlanych czy też górniczych. Budowa koparko-ładowarek oparta jest przeważnie na konstrukcji traktora o napędzie kołowym.

Koparko ładowarka jest maszyna jedno naczyniową, dlatego też jej tryb pracy jest cykl przerywany. Tryb ten polega na występowaniu tzw. etapów pomocniczych pomiędzy poszczególnymi etapami. Etapami pomocniczymi są między innymi przeniesienie łyżki z urobkiem od miejsca pobrania do miejsca opróżnienia, opróżnienie łyżki z urobku oraz ponowne przejście do trybu pracy.

Ogromną zaletą koparko-ładowarek jest to, że łączy ona łączy ona w sobie cechy i funkcjonalność koparki i ładowarki. Przy jej użyciu możliwe są zarówno pobranie urobku jak również jego załadunek i transport. ogromnym plusem stosowania koparko ładowarek jet możliwość zastosowania ich w pracach, które wymagają zastosowania obu tych maszyn.

Koparko-ładowarki mogą różnić się od siebie budową. Najczęściej są to maszyny o pojeździe kołowym, ale spotyka się również koparko-ładowarki o napędzie gąsienicowym. Różne mogą być również łyżki do koparko-ładowarek sprowadzone od ZMG. Różnić się one mogą takimi atrybutami jak pojemność, szerokość, waga czy też ilość zębów. Łyżki do koparko ładowarek mogą być wymieniane, dlatego też różne prace ziemne mogą być wykonywanie bez konieczności zakupu maszyny o większej pojemności łyżki.

Reklamy
%d blogerów lubi to: